tiny hero productions

creëert projecten en trainingen waarin kunst en samenleving elkaar ontmoeten. Waarin actuele sociale vraagstukken aangekaart worden door middel van 'cooperative creative action' die mensen in staat stelt om Ready to Act te zijn.

 
 
 

Marjolein Baars

Ik houd van mensen, acteren/actie, spelen en (het) creëren (van mogelijkheden).

Naast zelf voorstellingen maken en acteren, houd ik van het faciliteren van processen waarin anderen acteren, tot actie komen, zowel op de theatervloer als op de werkvloer en in het dagelijkse leven.

Ik geniet van het verbindingen maken tussen verschillende werkvelden zoals kunst, onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap door het opzetten van projecten en trainingen. Ik ontwikkel ook 'nieuwe vormen die werken' voor mensen en organisaties waardoor ontwikkeling en innovatie mogelijk is.

Bijdragen aan 'meer menselijkheid’ in de wereld waarin we leven door perspectieven te verruimen, verbeeldingskracht actief en bewust in te zetten, te investeren in individuele talenten en 'het onbekende', het 'niet weten' te betreden.

De mens en werken vanuit hetgeen Michael Chekhov de ‘creatieve individualeit’ noemt, staat centraal in mijn werk.
De wereld van de clown is een voortdurende inspiratie.

Ik creëer en speel voorstellingen (op maat), ontwerp en geef trainingen en houd van samen-werken, nationaal en internationaal.
Voor mijn bijdrage aan andere initiatieven, kijk op: www.destichtingkoffer.nl, www.michaelchekov.org en www.michaelchekhov.nl