The world is a stage

and we are all players in it - William Shakespeare

Drama in de dagelijkse werkelijkheid

In menig mensenleven, relatie, team, organisatie of samenleving ontstaan dramatische situaties. De drama’s kunnen klein of groot zijn, de onderwerpen banaal of schrijnend, maar voor de betrokkenen, de spelers, zijn het drama’s waarvan ze de titel niet kennen, ze niet begrijpen wat hun rol erin is of hoe ze hun rol het beste kunnen spelen. Kortom: menselijke drama’s.

In het theater zijn dramatische situaties het onderwerp. Hier wordt alle creativiteit ten dienste van de rol, het samenspel en het doorleven van de scènes ingezet. Het lichaam als expressie-instrument wordt intensief geoefend. In dit vakgebied is het veelal de uitdaging het onderscheid te kunnen blijven maken tussen de rol en de speler, het stuk en het eigen leven, het proces en de eigen beleving. Lukt dit niet, dan wordt er de hele dag toneel gespeeld en krijgen we te maken met een ander uiterste: dramatische mensen.

De vragen en de problemen die voortkomen uit een ongeoefende of ongezonde relatie tussen mens en drama worden in de psychologie en het theatervak/de dramatische kunsten vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

tiny hero PRODUCTIONS biedt training en projecten voor mensen die Ready to act ??!! willen zijn.

Een voorbeeld van het toepassen van de Michael Chekhov acteer techniek in het omgaan met dementie
(interview with Ragnar Freidank Michael Chekhov School, VS) klik hier voor de podcast

 
 

Ready to act ??!! creatieve vaardigheden in een sociale context

Ready to act ??!! is de verzamelnaam van trainingen en projecten waarin acteer- en clownsvaardigheden in een sociale context worden toegepast en omgevormd naar sociale vaardigheden om nieuwe manieren om samen-zijn, samen-leven en samen-werken te creëren.

Het doel van Ready to act ??!! is ‘nieuwe mogelijkheden’ te creëren en/of een transformatie in het publiek, de cliënt, de ander te bewerkstelligen.

Deze aanpak kenmerkt zich door individuele input, plezier, waarnemen, onderzoek, tijd geven en plaats innemen, creativiteit, verbeeldingskracht, samen-werken en ‘leren door te doen’ in relatie tot de context waar we ons in bevinden.

Er wordt gewerkt vanuit de Michael Chekhov acteertechniek, clownerie, principes vanuit de natuurwetenschappen en methodieken ontwikkeld door Kolb, Chris Argyris, Robert Bosnak en anderen.

Al doende de linken tussen kunst, wetenschap en menselijke ontwikkeling vinden, creëren, ontdekken en onderzoeken.

Ready to act ??!! : het creëren van dramatische, theatrale vormen die een levende gebeurtenis teweeg brengen en mensen de gelegenheid geven de inhoud te ervaren, in plaats van de inhoud alleen op rationele, cognitieve wijze te begrijpen.

Ready to act ??!! : het drama voorbij!

 

individu

individuele begeleiding bij creatieve proces en/of obstakel voor meer info contact Marjolein

team & organisatie

voor training en teambegeleiding voor meer informatie contact Marjolein

samenleving

voor projecten en samenwerking met gemeente en overheid voor meer informatie contact Marjolein
 

The Citizen Artist

The Citizen Artist is een project in samenwerking met MICHA waarin acteurs, regisseurs en dramadocenten voorstellingen, 'dramatische' interventies, projecten en trainingen ontwikkelen en kunst en de samenleving elkaar ontmoeten
 

duurzame verandering

Theater t.d.v. duurzame, fundamentele sociale verandering in de samenleving zijn 7 modules van één of twee dagen waarin we aan de hand van de MCat en andere technieken de overgang van ‘Basic Needs’ naar ‘Active Skills’ ontwikkelen.
 

Dementie

In samenwerking met De Stichting Koffer ontwikkelt tiny hero PRODUCTIONS voorstellingen en trainingstrajecten voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers, naast betrokkenen, vrijwilligers en zorgprofessionals

Good Food Soul Food

Good Food Soul Food is een verzameling events waarin Goede Voeding op allerlei manieren centraal staat. Goed en lekker eten gecombineerd met kruidige verhalen en voorstellingen en voedzame activiteiten en uitwisselingen