Bij de waargenomen feiten blijven

maatschappij, project & onderzoek

Vanuit maatschappelijke vragen zoals 'Wat te doen bij watervervuiling?, 'Hoe om te gaan met dementie?' of 'Wat voedt ons daadwerkelijk zowel fysiek, mentaal, psychisch als geestelijk?', kunnen startpunten zijn van een project, waarin praktisch onderzoek gedaan wordt in de vorm van een voorstelling maken, leeromgevingen creëren of lezingen en exposities maken.

waarnemen

Waarnemen staat centraal in de werkwijze.
Door waarnemingen te delen en fenomenen te herkennen, kan inzicht ontstaan in hoe 'iets' werkt en welke vraag er wordt gesteld vanuit de toekomst.
Dit geeft de aansluiting in het hier en nu om nieuwe handelswijzen te ontwikkelen.

 
 
 
 
 

Uit de praktijk

Aansluiten bij onderwerpen die spelen
Vragen die aan de orde zijn
Obstakels die niet in beweging komen

 

ErvaringsLab

Ervaren, delen en reflecteren
Welke indruk heeft het op je gemaakt?
Je verhouden tot hetgeen je hebt waargenomen
Welke fenomenen kun je hieruit destilleren?

 

Informatie & dialoog

Nieuwe informatie toevoegen
Andere gezichtspunten
In gesprek over nieuwe mogelijkheden

 

Uitproberen

Vanuit nieuwe inzichten ontwerpen
Toepassen
Aldoende ontwikkelen

 

Er wordt gewerkt met:

* 4 aanvliegroutes: lijfelijk gewaarworden, voelen, denken en intuïtie.
* 4 stappen in de informatieverwerking en het tot een nieuwe aanpak of handelswijze komen.
* 4 stappen in het creatieve proces: concentratie, imaginatie, incorporatie en inspiratie.
We leren van elkaar door het creëren van een leeromgeving.
De waargenomen feiten zijn de leidraad voor onderzoek, training en ontwikkeling.

 

De Kracht van Water

een project rondom watervervuiling en de levenschenkende vermogens van water: Hoe kunnen wij co-creëren met water zodat het kan doen wat het kan?

Good Food Soul Food Whole Food

een project over wat ons daadwerkelijk voedt