Ready to act     creatieve vaardigheden in een sociale context

Ready to act is de verzamelnaam van trainingen en projecten waarin acteer- en clownsvaardigheden in een sociale context worden toegepast en omgevormd naar sociale vaardigheden om nieuwe manieren om samen-zijn, samen-leven en samen-werken te creëren.

Het doel van Ready to act is ‘nieuwe mogelijkheden’ te creëren en/of een transformatie in het publiek, de client, de ander te bewerkstelligen.inspiration nederlands

Deze aanpak kenmerkt zich door individuele input, plezier, waarnemen, onderzoek, tijd geven en plaats innemen, creativiteit, verbeeldingskracht, samen-werken en ‘leren door te doen’ in relatie tot de context waar we ons in bevinden.

Er wordt gewerkt vanuit de Michael Chekhov acteertechniek, clownerie, principes vanuit de natuurwetenschappen en methodieken ontwikkeld door Kolb, Chris Argyris, Robert Bosnak en anderen.

Al doende de linken tussen kunst, wetenschap en menselijke ontwikkeling vinden, creëren, ontdekken en onderzoeken.

Ready to act: het creëren van dramatische, theatrale vormen die een levende gebeurtenis teweeg brengen en mensen de gelegenheid geven de inhoud te ervaren, in plaats van de inhoud alleen op rationele, cognitieve wijze te begrijpen.

Ready to act: het drama voorbij!